Operatörsrumsbord för drift 24/7

Operatörsrumsbord är samlingsnamnet på den typ av tekniska bord som används i kontrollrum, operatörsrum, larm / ledningscentraler m.m. Anläggningar där man övervakar och ofta följer processer 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Den typen av kritiska miljöer ställer höga krav på operatörsborden för att uppnå en så ergonomisk och effektiv arbetsplats som möjligt.

Den tekniska utvecklingen har inneburit att funktionaliteten i operatörsrummen blir allt viktigare. En operatör hanterar allt mer data och allt högre krav ställs på operatören att ta rätt beslut i rätt tid. Att agera proaktivt för att kunna förhindra en olycka eller ett fel i en process eller att hantera ett larm omedelbart. Tekniken utvecklas och datorer och styrsystem blir allt snabbare, skärmarna större, och möjligheterna fler.

Det är ofta enkelt att motivera köp av uppdaterad teknik för att få en säkrare övervakning och ökad prestanda. Men det som i slutänden verkligen ger en effektiv lösning är samspelet mellan operatören och tekniken, och där är operatörsborden är en mycket viktig del i kedjan. Ett operatörsbord skall ge en ergonomisk riktig arbetsplats för operatören. En operatör som trivs i sin situation och kan jobba under ergonomiskt riktiga förhållanden är också alert och presterar bra när det verkligen gäller!

Operatörsbord byggs med en kvalité som gör att det klarar att användas dygnet runt i många år. Stabilt och dessutom enkelt höj- och sänkbart för att ge en ergonomiskt riktig arbetsplats för operatörer.

Racktech levererar ergonomiskt riktiga operatörsrumsbord av hög kvalité. Avsedda för 24/7 drift under många år. Vi levererar helhetslösningar – från skiss till färdig installation.

Välkommen att kontakta oss!

Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift